Menu

Region winiarski Villány jest najbardziej na południe położonym regionem winiarskim Węgier, który posiada winnice o powierzchni blisko 2000 hektarów. Najbardziej popularną miejscowością regionu winiarskiego jest Villány, która może poszczycić się zasłużoną sławą na całym świecie za swoje wina czerwone, działających tu winiarzy, za szereg swoich piwnic i wspaniałe imprezy.

VillányDo historii sukcesu Villány poza rozchwytywanymi winami przyczynia się również coraz większa z roku na rok turystyka winiarska: można za to podziękować międzynarodowym sukcesom winiarzy z Villány, przyjaznej gościnności oraz licznym, wybitnym festiwalom, a także świadomemu rozwijaniu infrastruktury. Koniecznością jest wyrwanie się z okowów codzienności, by przyjechać choć raz odpocząć w Villány, u rodziny Bock!

Historia Villány

Dowiedziono, że na terenie Villány już sami Rzymianie zajmowali się uprawą winorośli. Na początku niewoli tureckiej region charakteryzował się obfitymi zbiorami, ale później, z powodu nieustannych walk, znaczna część winnic uległa zniszczeniu.

W XVII wieku miejscowość Villány została odbudowana, ale znacznie bliżej stoków winnych niż wcześniej. W tym czasie we wsi żyła przede wszystkim ludność serbska, a winnice, zwłaszcza te położone w wyższych partiach góry, uprawiali również ci tzw. „Racowie”.

W połowie XVIII. wieku coraz więcej przybywało niemieckojęzycznych ludzi do wsi wokół Villány (niemieccy osiedleńcy przywieźli ze sobą rodzaj winorośli o nazwie Kékoportó w jego pierwotnej wersji). Według dokumentów ludność w dużej większości składała się z Niemców, zaś Serbowie (Racowie) stanowili mniejszość. Mieszkańcy wiedli tu żywot poddańczy i dysponowali swobodą przeprowadzki, jednak ludność niemieckiego pochodzenia nie chciała z niej korzystać, ponieważ udało im się tu stworzyć kwitnące gospodarstwa i winnice, których nie chcieli opuścić. Każdy skrawek ziemi został przez nich zasadzony winoroślami, w ten sposób obszar leśny wycofał się na sam szczyt góry, a następnie stopniowo zanikł, a jego miejsce zajęły uprawy winorośli.

W XIX. wieku urósł popyt na wina z Villány nie tylko w kraju, ale i zagranicą. Do roku 1848 poddani swoje wina mogli sprzedawać tylko od 29 września do 24 kwietnia (od świętego Michała do świętego Jerzego). Zniesienie tego zarządzenia znacznie zwiększyło możliwości odniesienia sukcesu rynkowego dla poddanych, którzy trudzili się winiarstwem.

Rozszerzające się możliwości rynkowe, uprawa rodzajów winorośli dających jakościowe wina umożliwiły winom z tego regionu zagościć na stałe również na rynkach zagranicznych. Ten szybki rozwój uprawy winogron i produkcji winiarskiej załamał się przez plagę filoksery, która objęła cały kraj. Plaga filoksery na Węgrzech pojawiła się w 1875 roku i również w regionie Villány spowodowała niepowetowane straty, a w następnych 20 latach dalsze, ogromne szkody.

Po zniszczeniach spowodowanych przez plagę w Villány stosunkowo wcześnie rozpoczęła się odbudowa terenów uprawnych winogron. W tej ogromnej, odpowiedzialnej pracy w kraju i na poziomie międzynarodowym olbrzymią rolę odgrywała praca rodziny Telekich. Pomimo wytężonej pracy i tak musiało minąć prawie 20 lat, zanim tereny upraw osiągnęły poziom wielkości sprzed roku 1875.

Na początku XX wieku branża uprawy winogron i produkcji winiarskiej w Villány wzniosła się na wyższy poziom. Niestety ten rozwój został przerwany przez I Wojną Światową. Południowe tereny serbsko-chorwackie, które stanowiły ważny rynek zbytu dla gospodarzy winnic, niestety w momencie wybuchu wojny światowej nie były juz tak dostępne i straciły poprzednie znaczenie. W skutek ograniczenia terytorium kraju po wojnie do jednej trzeciej poprzedniej wielkości zawęziły się znacznie dotychczasowe rynki zbytu wina i zarówno w Villány, jak również na terenie całego kraju wytworzyły się ogromne zasoby zbędnego wina. Po relatywnym rozwoju w okresie międzywojennym przyszedł ogromny kryzys gospodarczy. Po zakończeniu II Wojny Światowej okupacja sowiecka przyniosła straszne konsekwencje dla Villány i okolicznych wsi. Ludność pochodzenia niemieckiego, spośród której wielu wywieziono do Rosji na prace przymusowe, została w większości wysiedlona. Na ich miejsce zasiedlono rodziny robotnicze przede wszystkim z Nyírség (z północno-wschodniej części Wielkiej Równiny), które nie posiadały wcześniej własnej ziemi ani nie posiadały wiedzy i doświadczenia w uprawie winorośli czy produkcji win.

Polityka kraju nie dopuszczała już prowadzenia małych, prywatnych gospodarstw rolnych. Zachęcano – na wzór sowiecki – do gospodarowania na dużą skalę i także na ten wzór zaczęła się nacjonalizacja prywatnych winnic. W okresie socjalizmu w Regionie Winiarskim Villány wielkie gospodarstwa rolne grały najważniejszą rolę w branży uprawy winogron i produkcji winiarskiej. Tereny upraw winorośli były własnością wielkich gospodarstw rolnych w ok. 70-75 %, a własność prywatna obejmowała tylko 10% terenów. W czasie działania tych wielkich gospodarstw zarówno w kraju, jak również zagranicą powoli bladła sława win z Villány, czemu poprzez ciężką i konsekwentną pracę usiłują już od lat 90-tych stopniowo zaradzać obecnie będące już w prywatnych rękach zakłady winiarskie.

Region Winiarski Villány swój niepowtarzalny charakter zawdzięcza ludności wielonarodowej, zmieszaniu się różnych kultur winnych, a przede wszystkim swojej nieustannej, konsekwentnej pracy. Znajdują się tu wszelkie rodzaje produkcji wina – od klasycznych rodzinnych piwnic, poprzez nowoczesne zakłady winiarskie aż do tradycyjnych, wielkich gospodarstw winnych.

Villány jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się regionów winiarskich, który swój rozwój zawdzięcza trzymającej się razem wspólnocie winiarzy, świadomie formowanemu marketingowi kultury wina oraz sile doskonałej jakości win.

Cechy Regionu Winiarskiego Villány

Tajemnica doskonałych win z Regionu Villány tkwi w cechach środowiska naturalnego oraz wynika z fachowej wiedzy winiarzy. Na łagodnych stokach Góry Villány aż do rzeki Drávy zostały w coraz to grubszych warstwach zagęszczone warstwy gliny, lessu, ziemie mocno zwapnione i to one aż do brzegów Drávy utworzyły gleby wysokiej jakości z głęboko sięgającymi warstwami próchniczymi o wysokiej zawartości składników odżywczych. Jest to w naszym kraju największy jednolity obszar składający się z gleb próchnicznych związanych węglanem, który posiada wyjątkowo korzystną strukturę mikroelementów i z powodu swojej wysokiej zawartości związków odżywczych doskonale nadaje się do uprawy winorośli, a zwłaszcza do uprawy tych rodzajów winorośli, które dają doskonałej jakości, harmonijne czerwone wino o wysokiej zawartości suchej masy.

W wyniku geograficznego położenia Regionu Winiarskiego Villány można zaobserwować na tym terenie cechy trzech różnych stref klimatycznych. Występuje tu w porównaniu z całym krajem największa liczba godzin nasłonecznienia, kształtująca się na poziomie rocznym pomiędzy 2070-2100 godzin. Na południowych stokach góry rozpoczyna się wcześniej okres wegetacyjny niż na pozostałych jej terenach. Fakt ten umożliwia wczesne rozpoczęcie prac w winnicach. Średnia temperatura okresu wegetacyjnego wynosi 17,5 °C, a dla południowych stoków ta wartość może być wyższa nawet o 4-6 °C, porównując do wartości dla północnych stoków.

Na poszczególnych obszarach góry ukształtowały się różne mikroklimaty, co wynika ze wspólnego oddziaływania klimatu śródziemnomorskiego oraz kontynentalnego w połączeniu z wpływami prądów oceanicznych. Na stoki południowe największy wpływ wywiera klimat śródziemnomorski. Oznacza to, iż wiosna przychodzi wcześnie, a lato jest ciepłe, nieraz gorące.

Co roku występują dwa okresy ze zwiększonymi opadami: w końcówkach wiosny i jesieni. Często występują opady gradu, natomiast zimowe czy wiosenne mrozy bardzo rzadko powodują straty w uprawach. Piwnica Bock gospodaruje na 75 hektarach, a większość tych terenów znajduje się w Villány i w jego okolicach.

Zdjęcia przedstawiające Villány

dzielić Udostępnij przyjaciołom, znajomym!