O ochronie danych osobowych

Korzystając z niniejszej strony internetowej, potwierdzają Państwo zapoznanie się i zaakceptowanie poniżej opisanych warunków, niezależnie od tego, czy je Państwo przeczytali, czy też nie.

Nieznajomość warunków korzystania nie zwalnia nikogo z odpowiedzialności, nie można się na ten fakt powoływać, jeżeli nastąpiłoby złamanie reguł i z tego tytułu spowodowałoby to jakiekolwiek szkody na obecnej stronie internetowej i/lub wobec jej administratora. W takim przypadku sprawa zostanie uregulowana w drodze prawnej.

Warunki korzystania

Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dane oraz informacje znajdujące się na stronie, jak również za ewentualne szkody i uszczerbki.

Cieszymy się z tego i jest dla nas wielkim wyróżnieniem, jeżeli ktokolwiek umieści na swojej stronie internetowej link kierujący gościa na naszą stronę internetową. Jednak bez pisemnej zgody operatora nie wolno poszczególnych podstron niniejszej strony internetowej lub ich części przemieszczać do innych stron internetowych, wykorzystując je jako własne. Odgradzamy się od takich przypadków, kiedy ktoś bezprawnie eksploatuje linki prowadzące na którekolwiek powierzchnie naszej strony internetowej z innych stron o zawartości obscenicznej, obrażającej inne osoby i przez to szkodzi lub może zaszkodzić dobremu imieniu oraz interesowi niniejszej strony. Operator występuje przeciwko każdemu tego typu przypadkowi.

Reguły Ochrony danych i Przetwarzania danych

Operator strony bock.hu tą drogą informuje odwiedzających stronę o stosowanej przez siebie praktyce, o czynnościach organizacyjnych i technicznych wykonanych w interesie ochrony danych, ponadto o prawach z tym związanych przysługujących zwiedzającym i o możliwości ich zrealizowania.

 1. Nazwa administratora danych:
  Bock Panzió Kft. (dalej: Usługodawca)
 2. Adres administratora danych:
  7773 Villány, Batthyány u. 15.
 3. Kontakt:
  bock@bock.hu
 4. Numer identyfikacyjny administratora danych:
  NAIH-67301/2013.
 5. Określenie przetwarzania danych:
  Przetwarzanie danych na podstawie zgody użytkowników wyrażanej z własnej woli, świadomej oraz zdecydowanej, w przypadku użytkowników zarejestrowanych na stronie internetowej.
 6. Podstawa prawna przetwarzania danych:
  Zgoda wyrażana z własnej woli przez zainteresowanego, zgodnie z treścią § 5 Ustawy nr CXII z 2011r. o prawie do decydowania o wykorzystywaniu własnych danych i o wolności informacyjnej.
 7. Zakres przetworzonych danych:
  1. Dane przekazane z okazji zapytania ofertowego / rezerwacji pokoi / rezerwacji stołu / nawiązania kontaktu:
   Dane osobowe przekazane przez użytkownika z okazji zapytania ofertowego, rezerwacji pokoi, rezerwacji stołu oraz nawiązania kontaktu nie wydajemy osobom trzecim. Dane, które obowiązkowo należy podać przy zapytaniu ofertowym/rezerwacji/nawiązaniu kontaktu, są następujące:
   Nazwisko, numer telefonu, adres e-mail.
  2. Dane przekazane przy zarejestrowaniu się celem otrzymania biuletynu:
   Kiedy użytkownik zarejestruje się celem otrzymania biuletynu, zapisujemy podane przez użytkownika nazwisko oraz adres e-mailowy, w tym celu, abyśmy na ten adres wysłali biuletyn. Dla przechowywania danych skorzystamy z usług dystrybucyjnych usługodawcy Mailchimp (mailchimp.com) Przechowywanych danych nie wydajemy osobom trzecim. Dane, które obowiązkowo użytkownik powinien podać przy rejestracji celem otrzymania biuletynu, są następujące:
   Nazwisko, adres e-mail.
  3. Skorzystanie ze strony internetowej, bez rejestracji:
   Podczas korzystania się ze strony internetowej, zostaje zapamiętany adres IP komputera użytkownika, termin rozpoczęcia i zakończenia wizyty oraz w niektórych wypadkach — w zależności od ustawienia komputera użytkownika — typ przeszukiwarki oraz systemu operacyjnego. Te dane system automatycznie zapisuje w dzienniku. Usługodawca dane znajdujące się w pliku dziennika, nie zwiąże z pozostałymi danymi osobowymi.
 8. Cel przetwarzania danych:
  1. Zapytanie ofertowe/rezerwacja pokoi oraz rezerwacja stołu/nawiązanie kontaktu:
   Celem przetwarzania danych w przypadku danych przekazanych przez użytkownika w trakcie zapytania ofertowego, rezerwacji pokoi i rezerwacji stołu lub nawiązania kontaktu jest identyfikacja użytkownika, następnie udzielenie mu drogą e-mailową lub telefoniczną informacji tylko i wyłącznie związanych z danym zapytaniem ofertowym, rezerwacją lub też nawiązaniem kontaktu. Użytkownik na to przetworzenie danych wyraża swoją zgodę, wypełniając i wysyłając druk internetowy “Zapytanie ofertowe” lub “Rezerwacja pokoju” lub “Rezerwacja stołu” lub “Kontakt”.
  2. Biuletyn:
   Celem przetwarzania danych w przypadku danych przekazanych przez użytkownika w trakcie rejestracji na otrzymywanie biuletynu jest identyfikacja tego użytkownika, by możliwe było mu wysłanie biuletynu. Dla użytkowników zarejestrowanych w celu wysyłania biuletynu administrator rozsyła biuletyn. Taki sposób wykorzystania danych Użytkownik – poprzez wypisanie się z rejestru – może zabronić. O ile nie potrzebuje otrzymywać biuletynu, Użytkownik może siebie wykreślić z bazy danych służących rozpowszechnianiu biuletynu, klikając na znajdujący się na końcu biuletynu odnośnik „Rezygnacja”. Naturalnie również wykreślamy użytkownika z bazy danych służących rozpowszechnianiu biuletynu na podstawie indywidualnej prośby wysłanej na adres email ugyfelszolgalat@bock.hu
  3. „Cookies”-ciasteczka:
   W trakcie korzystania z niniejszej strony internetowej niektóre parametry, w tym adresu IP komputera użytkownika, zostaną zapisywane na twardym dysku. Te dane administrator gromadzi i wykorzystuje wyłącznie do rozwijania strony internetowej. Strona niniejsza oraz jej poszczególne aplikacje używają niewielkich plików tekstowych tzw. „cookies”, które dla łatwiejszej identyfikacji i ułatwienia dalszych wizyt użytkowników, są archiwizowane na twardym dysku odwiedzającego. Użytkownik strony może zdecydować o tym, czy przyjmuje lub nie te „ciasteczka”, jak również ustawić, iż ma być każdorazowo poinformowany o tym, jeśli z odwiedzionej strony na twardy dysk jego komputera zostaną wysłane ciasteczka. O ile Państwo w ustawieniach przeglądarki pozwalają na stosowanie „ciasteczek”, to oznacza wyrażenie zgody na to, aby przekazane w ten sposób informacje zostały wykorzystane przez administratora niniejszej strony. Należy pamiętać, iż w przypadku braku zgody przez Państwa na przyjęcie „ciasteczek”, z niektórych funkcji strony nie będzie można skorzystać lub zostaną ograniczone funkcjonalności strony internetowej.
  4. Google Analityka:
   Niniejsza strona internetowa korzysta z usług analizy internetowej świadczonych przez Google, Inc. („Google”) pt. Google Analityka. Google Analityka stosuje niewielkie pliki tekstowe, „ciasteczka” („cookies”), których celem jest wspomaganie analizy wykorzystania strony internetowej. Informacje generowane przez „ciasteczka” odnośnie korzystania ze strony internetowej (w tym również identyfikatora IP Państwa komputera) Google przekazuje na swoje znajdujące się w Stanach Zjednoczonych serwery i tam je przechowuje. Google wykorzystuje te informacje dla oceny użytkowania przez Państwa strony internetowej, zestawienia raportów dla administratora o czynnościach wykonywanych na stronie internetowej, jak również do świadczenia innych usług związanych z czynnościami wykonywanymi na stronie oraz korzystaniem z Internetu. Google ponadto może przekazać te informację osobom trzecim, o ile to nakazuje przepis prawny lub też jeżeli poszczególne osoby trzecie na zlecenie firmy Google opracowują te informacje. Google Państwa adres IP nie łączy z Państwa innymi danymi osobowymi. Zmieniając ustawienia przeglądarki, możecie Państwo zabronić używania „ciasteczek”, jednak należy brać pod uwagę, iż w tym przypadku z niektórych funkcji strony internetowej nie będziecie mogli skorzystać. Używając niniejszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych w powyższy sposób i w celach powyżej określonych.
  5. Gry z nagrodami:
   Zakres danych potrzebnych do uczestnictwa w grach ogłoszonych na stronie internetowej odpowiada zakresowi danych podanych dla rejestracji w celu otrzymania biuletynu. Dane osobowe są niezbędne do jednoznacznego zidentyfikowania zwycięzców.

  Administrator dane osobowe nie wykorzystuje do celów innych niż podane, jednak jest uprawniony do ich łączenia z innymi administrowanymi przez siebie bazami danych.

 9. Okres przetworzenia danych:
  Dane przekazane z własnej woli przez użytkowników Usługodawca jest uprawniony używać do momentu, kiedy je użytkownik usuwa korzystając z jednej z możliwości wykreślenia zapewnionej przez Usługodawcę. (Na podstawie decyzji użytkownika z jego własnej woli, w ciągu 5 dni roboczych, licząc od przyjęcia żądania wykreślenia, Usługodawca usuwa dane. W przypadku, jeżeli użytkownik w sposób nieuprawniony, zwodniczo wykorzystuje dane osobowe lub dokonuje przest¬ępstwa, wtedy w sposób zapewniony w warunkach użytkowania Usługodawca w chwili uzyskania tej informacji jednocześnie z wykreśleniem rejestracji może wykreślić natychmiast wszystkie dane osobowe).
 10. Usuwanie danych osobowych:
  Żądania odnośnie wykreślenia własnych danych osobowych użytkownik powinien wysłać e-mailem na adres ugyfelszolgalat@bock.hu Usługodawca usuwa dane w ciągu 5 dni roboczych, licząc od przyjęcia żądania wykreślenia. W przypadku wykreślenia nie można odtworzyć usuwanych danych.
 11. Nazwy i adresy administratorów danych:
  Bock Panzió Kft. (7773 Villány, Batthyány u. 15.)
  Bock Borászat Kft. (7773 Villány, Batthyány u. 15.)
  2-Pixels Bt. (7700 Mohács, Horváth Kázmér utca 10. 3. em. 20.)
 12. Określenie przetworzenia danych:
  Wykonanie zadań technicznych związanych z czynnościami przetworzenia danych.
 13. Czynności ochraniające danych:
  Dane osobowe przechowujemy na terenie Węgier na serwerze stanowiącym własność Digital Loom Kft (Sp. z o.o.). Podane przez użytkownika podczas rejestracji na stronie internetowej wszystkie dane Usługodawca archiwizuje na bezpiecznym, zamkniętym serwerze. Podane dane w trakcie administrowania i przetworzenia mogą poznać wyłącznie zatrudnione przez Usługodawcę osoby posiadające indywidualne, ograniczone uprawnienia („admin”): programiści, redaktorzy online, menedżerowie projektu. Usługodawca nadzoruje, który zatrudniony w którym momencie wchodził do systemu, a wspomniani zatrudnieni swoją pracę wykonują przy zachowaniu ostrego reżimu obowiązku utrzymania tajemnicy.
 14. Przekazanie danych:
  Dane osobowe administrator nie przekazuje osobom trzecim za wyjątkiem wyżej wymienionych. To nie dotyczy ewentualnego obowiązku przekazania danych wymaganego przez przepisy prawa, które może mieć miejsce tylko w sytuacjach wyjątkowych. Administrator przed spełnieniem prośby urzędowej kontroluje odnośnie każdej danej czy na pewno istnieje podstawa prawna do jej przekazania.
 15. Możliwość do zmiany regulaminu przetwarzanie danych:
  Usługodawca zastrzega sobie prawo przy uprzednim zawiadomieniu użytkowników do jednostronnej modyfikacji niniejszego regulaminu przetwarzania danych. Państwo przyjmujecie zmodyfikowany regulamin przetwarzania danych poprzez dalsze użytkowanie odbywające się po wejściu w życie nowego regulaminu.
 16. Prawa użytkowników związane z przetwarzaniem ich danych osobowych:
  Użytkownicy mogą poprosić o informacje odnośnie przetwarzania ich danych osobowych. Na prośbę administrator udziela informacji o danej osoby o danych przez niego przetworzonych, o celach przetwarzania, o podstawach prawnych przetwarzania, o okresie przetwarzania, o nazwie, adresie (siedzibie) oraz o jego działalności związanej z przetwarzaniem, ponadto o tym, kto i w jakim celu otrzymał te dane. Prośbę odnośnie udzielenia informacji należy wysłać e-mailem na adres ugyfelszolgalat@bock.hu (obsługa klientów), na którą osoba ta w ciągu 8 dni roboczych otrzyma odpowiedź. Użytkownicy mogą poprosić o wykreślenie lub też modyfikację ich danych, zgodnie z zarządzeniami zawartymi w punkcie dotyczącym okresu przetwarzania danych
 17. Możliwości realizowania praw:
  Użytkownik może zrealizować swoje uprawnienia przed sądem w oparciu o Ustawę nr CXII z roku 2011o prawie do decydowania o wykorzystywaniu własnych danych i o wolności informacji, jak również na podstawie Kodeksu Cywilnego, ponadto może prosić o pomoc Prezesa Narodowego Urzędu Ochrony Danych i Wolności Informacji (dr. Péterfalvi Attila, Prezes Narodowego Urzędu Ochrony Danych i Wolności Informacji, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Adres korespondencyjny: 1534 Budapest, Pf.: 834). W przypadku pojawienia się dalszych pytań lub uwag, prosimy nawiązać kontakt z pracownikiem administratora pod adresem e-mail ugyfelszolgalat@bock.hu

Udostępnij przyjaciołom, znajomym!